Login
Instrucţiuni parcări cu bariere şi parkinguri
Portal Primaria Cluj-Napoca > Serviciul Parcari > Instrucţiuni parcări cu bariere şi parkinguri

Instrucţiuni de utilizare a parcărilor închise cu bariere din Municipiul Cluj-Napoca


1. Parcare Piaţa Uniri - 100 locuri/zona tarifară

2. Parcare Piaţa Mihai Viteazu 74 locuri/zona tarifară II

3. Parcare Piaţa Cipariu  100 locuri/zona tarifară IIOrar: Parcare cu program permanent (00:00- 24:00)

Supraveghere video

Modalitate de plată: automat

        -la intrare: eliberator tichete

        -la ieşire: casă automată de plată (cititor de tichete)

Casele automate de plată permit plata cu bancnote şi/ sau monede .


TARIFE:

     ZONA I

     30 minute zona I    - 2 lei

     1 oră zona I             5 lei

     2 ore zona I             10 lei

    

     ZONA II

     30 minute zona II    - 1 leu

     1 oră zona II            -  2 lei

Pierdere card/tichet 100 lei/zi

            La parcările închise cu bariere în cazul  depăşirii intervalului orar maxim, respectiv 2 ore zona I, fiecare oră ce depăşeşte intervalul maxim de parcare, va fi taxat cu 10 lei în zona I iar pentru zona II tariful orar de 2 lei/oră va creşte liniar în funcţie de intervalul orar de parcare ales de utilizator.

           La intrarea în parcare se eliberează un tichet de acces pe baza căruia se efectuează plata, în funcţie de timpul de staţionare.

           Utilizatorul are obligaţia de a păstra tichetul, în baza căruia se va efectua plata. Nu puteţi părăsi parcarea decât prin introducerea tichetului achitat în automatul aflat la bariera de ieşire.

          Poziţionarea autoturismului se va face respectând limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare.

           Viteza de rulare în incinta parcării este de maxim 5 km/oră; nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor rutiere şi a regulilor impuse atrage după sine sancţiunile contravenţionale legale.

           Achitarea taxei se face la casele automate de plată la sfârşitul perioadei de staţionare, înainte de urcarea în autoturism, în calitate de pieton, utilizatorul având obligaţia de a părăsi incinta parcării în 10 minute de la efectuarea plăţii.

           În cazul pierderii tichetului apăsaţi tasta funcţională corespunzătoare de pe automatul de plată.

          Abonamentele pentru locurile de parcare cu plata orară nu sunt valabile în parcările închise cu bariere, plata pentru acestea facându-se exclusiv prin intermediul caselor automate de plată.

          Administratorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea, precum şi de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staţionarea respectiv rularea în interiorul parcărilor, sau datorită producerii unor calamităţi naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.

          La părăsirea autoturismului staţionat în incinta parcării vă rugăm să vă asiguraţi că portierele autoturismului au fost închise şi că nu există bunuri de valoare la vedere.

          Vă rugăm respectuos să păstraţi curăţenia în incinta parcărilor.

          Vă mulţumim.


Instrucţiuni de utilizare a locurilor de parcare în regim plata orară din incinta parkingurilor

Orar: Parcare cu program permanent (00:00- 24:00)

Supraveghere video

Modalitate de plată: automat

        -la intrare: eliberator tichete/cititor card vizitatori

        -la ieşire: casă automată de plată (cititor de tichete/card)

         Casele automate de plată permit plata cu bancnote şi/sau monede.

TARIFE:

Timp staţionare parkinguri în regim plata cu ora –parking Băişoara nr.1-3 demisol, parking Primaverii-demisol II

 0 - 30 minute - 1,50 lei
31 - 60 minute - 2,50 lei
1,01 - 1,30 ore - 3 lei
1,31 - 2,00 ore - 3,50 lei
2,01 - 2,30 ore - 4 lei
2,31 - 3,00 ore - 4,50 lei
3,01 - 3,30 ore - 5 lei
3,31 - 4,00 ore - 5,50 lei
4,01 - 4,30 ore - 6 lei
4,31 - 5,00 ore - 6,50 lei
5,01 - 5,30 ore - 7 lei
5,31 - 6,00 ore - 7,50 lei
6,01 - 7,00 ore - 8 lei
7,01 - 8,00 ore - 8,50 lei
8,01 - 24,00 ore - 12 lei

           Abonament lunar-210 lei

           Pierdere/deteriorare card-100 lei/zi

          TAXĂ DETERIORARE SISTEM DE PRINDERE -50 lei

          TAXĂ DETERIORARE BRAŢ BARIERĂ- 1000 lei

          ABONAMENT VIZITATORI - 210 lei/lună.

Timp staţionare parkinguri în regim plata cu ora –parking Moţilor nr. 3-5

             Plan tarifar 7-19  L-V

Durata Stationare                           Suma de plata

0:00:01               0:30:00                          2,00 lei

0:30:01               1:00:00                          5,00 lei

1:00:01               1:30:00                          7,50 lei

1:30:01               2:00:00                        10,00 lei

2:00:01               2:30:00                        12,50 lei

2:30:01               3:00:00                        15,00 lei

3:00:01               3:30:00                        17,50 lei

3:30:01               4:00:00                        20,00 lei

4:00:01               4:30:00                        22,50 lei

4:30:01               5:00:00                        25,00 lei

5:00:01               5:30:00                        27,50 lei

5:30:01               6:00:00                        30,00 lei

6:00:01               6:30:00                        32,50 lei

6:30:01               7:00:00                        35,00 lei

7:00:01               7:30:00                        37,50 lei

7:30:01               8:00:00                        40,00 lei

8:00:01               8:30:00                        42,50 lei

8:30:01               9:00:00                        45,00 lei

9:00:01               9:30:00                        47,50 lei

9:30:01               10:00:00                      50,00 lei

10:00:01             10:30:00                      52,50 lei

10:30:01             11:00:00                      55,00 lei

11:00:01             11:30:00                      57,50 lei

11:30:01             12:00:00                      60,00 lei


Plan tarifar fix pt interval de noapte ( 19- 7)                         

19:00:01             6:59:00                      5 lei


Plan tarifar 7-19 S+D+ Sarbatori Legale


Durata Stationare                        Suma de plata

0:00:01               0:30:00                      1,50 lei

0:30:01               1:00:00                      2,50 lei

1:00:01               1:30:00                      3,00 lei

1:30:01               2:00:00                      3,50 lei

2:00:01               2:30:00                      4,00 lei

2:30:01               3:00:00                      4,50 lei

3:00:01               3:30:00                      5,00 lei

3:30:01               4:00:00                      5,50 lei

4:00:01               4:30:00                      6,00 lei

4:30:01               5:00:00                      6,50 lei

5:00:01               5:30:00                      7,00 lei

5:30:01               6:00:00                      7,50 lei

6:00:01               7:00:00                      8,00 lei

7:00:01               8:00:00                      8,50 lei

8:00:01               24:00:00                  17,00 lei


Plan tarifar fix pt interval de noapte ( 19- 7)                         

19:00    6:59:59                   5.00 lei

Pierdere /deteriorare card - 100 lei/zi.

         Tarifele sunt cele stabilite prin hotărâri anuale ale Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

          La intrarea în parcare se eliberează un tichet de acces pe baza căruia se efectuează plata, în funcţie de timpul de staţionare.

          Utilizatorul are obligaţia de a păstra tichetul, în baza căruia se va efectua plata. Nu puteţi părăsi parcarea decât după achitarea taxei la casa automată de plată, situată la parterul parkingului.

          Achitarea taxei se face la sfârşitul perioadei de staţionare, înainte de urcarea în autoturism, utilizatorul având obligaţia de a părăsi incinta parcării în 10 minute de la efectuarea plăţii.

          Poziţionarea autoturismului se va face respectând limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare.

          Viteza de rulare în incinta parkingului este de maxim 5 km/oră; nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor rutiere şi a regulilor impuse atrage după sine sancţiunile contravenţionale legale.

          Cardurile de acces pentru locurile de parcare destinate riveranilor nu sunt valabile pentru locurile de parcare în regim plata orară, destinate vizitatorilor.

          Administratorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea, precum şi de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staţionarea respectiv rularea în interiorul parcărilor sau datorită producerii unor calamităţi naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.

           La părăsirea autoturismului staţionat în incinta parcării, vă rugăm, să vă asiguraţi că portierele autoturismului au fost închise şi că nu există bunuri de valoare la vedere.

          Vă rugăm, respectuos, să păstraţi curăţenia în incinta parcărilor şi să nu depozitaţi nimic pe locul de parcare.

          În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă tehnică puteţi apela numărul de telefon: 0733410992.

          În incinta parkingului, fumatul este interzis.

          Vă mulţumim.


Instrucţiuni de utilizare a locurilor de parcare, în regim de abonament, pentru riverani din incinta parkingurilor

        Orar: Parcare cu program permanent (00:00- 24:00)

        Supraveghere video

        Locuri destinate riveranilor: toate locurile cu excepţia Demisolului II, Băişoara demisol

        Regim: abonament anual de parcare

        Modalitate de plată: automat

        - la intrare: cititor card riverani

        - la ieşire: validator card

             Pierdere card -100 lei

            Taxa deteriorare sistem de prindere -50 lei

            Taxa deteriorare braţ barieră -1000 lei

            Tarifele sunt cele stabilite prin hotărâri anuale ale Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

            La intrarea/ieşirea din incinta parkingului este necesar ca utilizatorul să introducă cardul în terminalul pentru citirea cardului şi să aştepte ridicarea braţului barierei.

            Poziţionarea autoturismului se va face respectând limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare.

           Viteza de rulare în incinta parkingului este de maxim 5 km/oră; nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor rutiere şi a regulilor impuse atrage după sine sancţiunile contravenţionale legale.

            Cardurile de acces pentru locurile de parcare destinate riveranilor nu sunt valabile pentru locurile de parcare în regim plata orară, destinate vizitatorilor.

            Administratorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea, precum şi de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staţionarea respectiv rularea în interiorul parcărilor sau datorită producerii unor calamităţi naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.

            La părăsirea autoturismului staţionat în incinta parcării vă rugăm să vă asiguraţi că portierele autoturismului au fost închise şi că nu există bunuri de valoare la vedere.

           Vă rugăm respectuos să păstraţi curăţenia în incinta parcărilor şi să nu depozitaţi nimic pe locul de parcare.

           In cazul în care aveţi nevoie de asistenţă tehnică puteţi apela numărul de telefon 0733410992.

           În incinta parkingului, fumatul este interzis.

           Vă mulţumim.


Instrucţiuni parcări cu bariere şi parkinguri