Login
Parcari cartiere
Portal Primaria Cluj-Napoca > Serviciul Parcari > Parcari cartiere

PARCĂRI CARTIERE

În cartierele muncipiului Cluj-Napoca, Serviciul Parcări administrează peste 38000 de locuri de parcare, copertine şi garaje în regim de abonamente anuale şi contracte de închiriere.

ALOCARE LOCURI DE PARCARE CU ABONAMENT

Locurile de parcare cu abonament din cartierele municipiului se repartizează conform HCL 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenurilor pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, modificată şi completată prin HCL 316/2015 şi HCL 265/2016.

„Art.1 Locurile de parcare vacante din parcările publice, construite de către stat, vor fi atribuite pe bază de abonament, cu prioritate persoanelor fizice care au domiciliul stabil în apropiere (imobilele adiacente parcajului) şi care au în proprietate un autoturism cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate şi nu mai deţin alt loc de parcare sau garaj; persoanelor fizice cu reşedinţa în apropiere, persoanelor juridice care au sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului, urmate de persoanele fizice cu domiciliul stabil sau reşedinţa în apropierea parcajului care au în folosinţă un autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice.

Se alocă maxim două locuri de parcare pentru aceeaşi unitate locativă, cu respectarea criteriilor prevăzute la art.1 din prezentul regulament.”

Cererile pentru alocarea unui loc de parcare sunt valabile şi se depun anual.

Prelungirea abonamentelor se face anual până la data de 31 martie, atât la ghişeele Serviciului Parcări de pe str. Moţilor nr. 7 cât şi la sediile primăriei din cartierele municipiului, cu următoarele documente, în original:

Persoane fizice:

  • carte de identitate/buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reşedinţa în apropierea parcajului
  • certificat înmatriculare autoturism proprietate, cu inspecţia tehnică perioadică în valabilitate
  • dacă este cazul, adeverinţă din partea persoanei juridice că utilizează autoturismul şi poate fi parcat la domiciliu
  • abonament/contract de parcare eliberat în anul anterior

Persoane juridice

  • certificat înregistrare sau certificat constatator al abonatului din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului
  • certificat înmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate
  • abonament/contract de parcare eliberat în anul anterior.

Titularul abonamentului/contractului de închiriere a terenului ocupat cu parcare, garaj sau copertină, construite în baza unei autorizaţii, trebuie să se prezinte la prelungirea valabilităţii contractului sau abonamentului până la data de 15 octombrie.

Parcari cartiere