Login
Politia Locala
Portal Primaria Cluj-Napoca > Politia Locala

Prezentare


Poliţia Locală îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 155 din 12 iulie 2010, care se completează cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale- H.G. nr. 1.332 din 23 decembrie 2010.


În municipiul Cluj-Napoca Poliţia Locală este o direcţie aflată în subordinea directă a Primarului, în conformitate cu HCL 85/22.03.2011, în cadrul căreia acţionează 179 de angajaţi şi este organizată în şapte servicii:


1.Serviciul Control Urbanism şi Disciplină în Construcţii
2.Serviciul Control Protecţia Mediului
3.Serviciul Inspecţie Comercială
4.Serviciul evidenţa persoanelor, baze de date, juridic şi relaţii publice
5.Serviciul Ordine şi siguranţă publică
6.Serviciul Pază
7.Serviciul Control trafic rutier


Poliţia localã funcţionează în scopul exercitãrii atribuţiilor privind apãrarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale persoanei, a proprietãţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în urmãtoarele domenii:
a) ordinea şi liniştea publicã, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercialã;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.

Conform art. 2 din Legea nr. 155/2010 , Poliţia localã îşi desfãşoarã activitatea:
a) în interesul comunitãţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autoritãţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;
b) în conformitate cu reglementãrile specifice fiecãrui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, poliţia localã coopereazã cu unitãţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontierã Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, cu celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaboreazã cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.
 

Politia Locala